Ring – Çap
Yoğunluk :
Dış Çap :
İç Çap :
Boy :
Lama
Yoğunluk :
Genişlik :
Kalınlık :
Boy :
KG   Hesaplama

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Sağlam Metal A.Ş olarak amacımız, sert bakır alaşımları üretiminde ve çelik ve demir dışı metallerin satış ve pazarlamasında en ileri kalite sistemlerini uygulamak, bilgi güvenliğini sağlamak, rekabet ve ihracatta çıtayı daima yükseltmektir.

Bu amaca ulaşmak için;

 • Müşteri sözleşme şartlarına uymayı, müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirlemeyi,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Tüm çalışanların katılımını sağlamayı, Bir defada doğru üreterek maliyetleri düşürmeyi,
 • Tedarikçilerin gelişmesine katkıda bulunmayı, Tüm proseslerimizde sürekli iyileştirmeyi ve iş sürekliliğini ilke edinmeyi,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ,gerekli aksiyonları almayı ve riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmeyi,
 • Kanunlara, Standartlara, Kontrol prosedürlerine ve talimatlarına uymayı,
 • EN/AS 9100 – ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 - ISO 27001 - ISO 10002 standartlarına uygunluğun sürdürülmesini sağlamayı,
 • Kalite, maliyet, verimlilik, müşteri odaklılık, iş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği, bilgi güvenliği, uluslararası tedarik zincirliği güvenliği ve teslimat zinciri uyumluluğu konularında çalışanlarımızı sürekli eğitmeyi,
 • Bilgi güvenliği hedeflerini belirleyerek, gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamayı,
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkilerini, uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla belirlemeyi, bilgi varlıklarının değerini tespit etmeyi, zayıf noktalarını ve onları riske atabilecek tehditleri anlamayı, azaltmayı ve sürekliliğe katkıda bulunmayı,
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,
 • İnsan kaynağına verdiğimiz önem ile çalışanlarımıza yatırım yaparak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi, Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve çevre güvenliği ile ilgili çalışmalara tam katılımını sağlamayı ve  gerekli kurulları oluşturmayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

taahhüt ederiz.

 

 Tüm personelimizin, faaliyetlerini bu prensipler doğrultusunda yerine getireceğine inanıyorum.

 

Hakan KOÇAK

Yönetim Kurulu Başkanı

 

©2021 - Sağlam Metal Tüm Hakları Saklıdır.