Ring – Çap
Yoğunluk :
Dış Çap :
İç Çap :
Boy :
Lama
Yoğunluk :
Genişlik :
Kalınlık :
Boy :
KG   Hesaplama

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Sağlam Metal A.Ş olarak amacımız, sert bakır alaşımları üretiminde ve çelik ve demir dışı metallerin satış ve pazarlamasında en ileri kalite sistemlerini uygulamak, bilgi güvenliğini sağlamak, rekabet ve ihracatta çıtayı daima yükseltmektir.

 

         Bu amaca ulaşmak için;

 

 • Müşteri sözleşme şartlarına uymayı, müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirlemeyi,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Bir defada doğru üreterek maliyetleri düşürmeyi,
 • Tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Tedarikçilerin gelişmesine katkıda bulunmayı,
 • Sürekli gelişimi ilke edinmeyi,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı, riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmeyi,
 • Kanunlara uymayı
 • Kontrol prosedürlerine ve talimatlarına uymayı,
 • EN/AS9100 - ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001 - ISO 27001 - ISO 10002 standartlarına uygunluğun sürdürülmesini sağlamayı,
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmeyi,
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve sürekliliğe katkıda bulunmayı,
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

taahhüt ederiz.

 

Tüm personelimizin, faaliyetlerini bu prensipler doğrultusunda yerine getireceğine inanıyorum.

 

Hakan Koçak

İcra Kurulu Başkanı

©2019 - Sağlam Metal Tüm Hakları Saklıdır.