Ring – Çap
Yoğunluk :
Dış Çap :
İç Çap :
Boy :
Lama
Yoğunluk :
Genişlik :
Kalınlık :
Boy :
KG   Hesaplama

Tuncop 80W/20Cu

Tungstenli Bakır (80/20)

Kimyasal Tuncop      
Bileşim      80/20

 

 

 

W Cu
80 20

 

 

 

              Tuncop      
               75/25

 

 

 

W Cu
75 25

 

 

 

              Tuncop      
                70/30

 

 

 

W Cu
70 20

 

 

 

Kodu : WCu

Malzeme Özellikleri: Tungstenli bakır olarak bilinir. Toz metalurjisi ile üretilen % 80 tungsten içeren bakır alaşımıdır. Tungstenin kaynak sırasında meydana gelen arka karşı çok yüksek bir dayanımı vardır. Bakırın yüksek elektrik iletkenliği elektrot olarak kullanılmasına imkân verir.

Kullanım Alanları :
Paslanmaz çeliklerin alın ve punta kaynağı için elektrot; örneğin tencere sap kaynağında, dalma erozyon işleminde yüksek aşınma dayanımlı elektrot olarak, rezistans tellerinin punta kaynağında.

Mekanik Özellikleri :

Sertlik HV 230 200 170
Çekme Dayanımı N/mm² 490 440 390
Elastisite Modülü (20 °C)  kN/mm² 230 225 225
 
 

Fiziksel Özellikleri :

  Tuncop 80/20 Tuncop 75/25 Tuncop 70/30
Elektriksel İletkenllk 20 °C (mΩmm2) 17 19 20
Elektril Direnci 20 °C (Ωmm2/m) 0,06 0,053 0,05
Isıl İletkenlik (20 °C) (W/mK) 130 140 150
Yoğunluk (g/cm3) 15,3 14,6 14

 

©2020 - Sağlam Metal Tüm Hakları Saklıdır.